Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący, będący osoba fizyczną (Konsument), dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie.

W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest przesłać zamówiony produkt, zabezpieczony przed zniszczeniem, wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy, a Sprzedawca dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego na zakup produktu, wraz z kosztami dostarczenia reklamowanego produktu w maksymalnej wysokości 22,00 PLN. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie UOKIK pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/
 
Zwrot zakupionego produktu jest możliwy, jeżeli produkt nie był używany i nie został uszkodzony lub zniszczony.
 
Kupujący ma prawo obejrzeć dostarczony produkt w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli produkt nie spełnia jego oczekiwań, nie może go używać. Gdy tak się stanie i Kupujący będzie chciał odstąpić od umowy, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości produktu.
 
Zwrot kosztów za zakupiony produkt nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez niego adres, niezwłocznie po odebraniu przez Sprzedawcę zwróconego produktu.