Reklamacje i zwroty

Tryb postępowania w przypadkach reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru został opisany w Regulaminie.