J. Szemiński, M. Ziółkowski - Mity, rytułały i polityka Inków.

  • Availability: Exists  (1 pcs.)
  • pcs.
  • Net Price: 55.24 PLN 58.00 PLN

Inkowie zajmują szczególne miejsce w masowej wyobraźni, związane z egzotyką, tajemnicą, bajecznym bogactwem. Równie fascynujące jak materialne pozostałości ich kultury są także intelektualne osiągnięcia ich cywilizacji. Inkowie stworzyli swoje imperium w bardzo krótkim czasie, zaledwie około stulecia, choć nie dysponowali żadną istotną przewagą technologiczną ani militarną. Źródło ich sukcesu tkwiło w zręcznej polityce wspieranej przez skuteczną propagandę, której jądro stanowiła imperialna doktryna religijna. Właśnie tę doktrynę przybliża czytelnikom książka dwóch największych polskich znawców kultury i archeologii andyjskiej.

Jan Szemiński, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, zajmuje się dziejami Inków od VI do XVIII wieku. Autor m.in. De las vidas del Inka Manqu Qhapaq (1997) i Wira Ouchan y sus obras (1997).

Mariusz Ziółkowski, profesor archeologii Ameryk w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w etnohistorii i archeologii państwa Inków, od 1978 r. prowadzi badania na terenie Andów. Autor kilkudziesięciu artykułów i trzech książek o historii i kulturze Inków.