M.F. Gawrycki - Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej.

  • Availability: Exists  (3 pcs.)
  • pcs.
  • Net Price: 44.76 PLN 47.00 PLN
W globalizującym się świecie równie dynamicznie zachodzą procesy integracji politycznej i gospodarczej, które pomagają ? zwłaszcza regionom o mniejszym znaczeniu ? w odegraniu znaczącej roli w stosunkach międzynarodowych. Ameryka Łacińska jest tego doskonałym przykładem nie tylko ze względu na wielość ugrupowań, ale także długą tradycję integracyjną, której można szukać już w XIX-wiecznych pismach Simona Bolvara.Autorzy opracowania, w większości pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, postawili sobie za cel przedstawienie podręcznika poświęconego współczesnym procesom integracyjnym w Ameryce Łacińskiej. Jest to pierwsze w Polsce całościowe omówienie problemu. Charakteryzowane są więc zarówno instytucje o zasięgu pankontynentalnym (Strefa Wolnego Handlu Ameryk oraz Boliwariańska Alternatywa dla Ameryk), jak i regionalnym (m. in. Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskiej, Specjalna Komisja Koordynacji Latynoamerykańskiej) czy subregionalnym (np. Wspólnota Andyjska, Wspólnota Karaibska, Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu, Środkowoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu). Uzupełnieniem rozważań są przykłady integracji sektorowej, w dziedzinie: ochrony środowiska oraz ?integracji ?zycznej? kontynentu ? Integracja Infrastruktury Regionalnej Ameryki Południowej i Plan Puebla?Panama. W aneksie zawarto zestawienie porozumień handlowych zawartych przez kraje latynoamerykańskie.Książka jest przeznaczona dla studentów stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, globalistyki, studiów amerykanistycznych i latynoamerykanistycznych, a także kierunków pokrewnych. Powinni zainteresować się nią także wszyscy zafascynowani Ameryką Łacińską i zachodzącymi tam przemianami.